Online rezervace-objednávky

15.04.2013 11:07

 

<!-- Umístěte tento kód do stránky tam, kde chcete rezervační tlačítko zobrazit. -->
<div class="reservio-booking-button btn-large" data-text="Objednávka kosmetika Charme" data-bgcolor="#cf0d00" data-color="#fff"></div>
<script id="reservio-widgets-script" type="text/javascript" src="https://static.reservio.com/js/widget.js?id=13lV3kE1b4">
</script>